Naša terapija rješava teškoće gutanja, paralizu glasnica i slabost mišića govorno-jezičnog aparata u djece i odraslih

Naše metode dijagnostike i terapije

Ultrazvukom utvrđujemo anatomsko mjesto u kojem postoji slabost mišića govorno-jezičnih organa. Na temelju ultrazvuka određujemo metodu elektrostimulacije ciljanu na rehabilitaciju oslabljenih mišića. Nakon što ojačamo mišiće, potrebna je intenzivna logopedska terapija u svrhu potpune normalizacije govora i glasa. U slučaju teškoća gutanja, nakon naše terapije slijedi terapija hranjenja.

Slabost mišića jezika

Hipotonija mišića lica

Teškoće gutanja

Razvijamo nove metode dijagnostike i terapije u logopediji

Istraživamo i razvijamo nove metode u logopediji

Pročitajte više

Suvremena logopedija u svijetu koristi dostignuća razvoja tehnologije. Mi smo jedini logopedski kabinet u Europi koji rutinski primjenjuje elektrostimulacijske i ultrazvučne metode u dijagnostici i terapiji. Usavršili smo metodu – artikulacijsku kinematiku tj. mjerenja pokretljivosti jezika pomoću ultrazvuka. Metodu smo prikazali na najuglednijem svjetskom simpoziju o disfagiji i poremećajima gutanja. https://essd2021.org/  Tako smo znatno povećali pouzdanost i sigurnost terapije elektrostimulacijom. Rješili smo veliki dijagnostički problem: dijagnostiku gutanja u dojenčadi. Nije moguće snimiti akt gutanja rentgenskom fluoroskopijom tijekom dojenja pa je naša metoda jedini način. U svrhu terapije hipotonih mišića lica uveli smo potpuno bezbolnu elektrostimulaciju koja ih jača.

Logopedska terapija

Pročitajte više

Potrebu za logopedskom terapijom imaju i odrasle osobe i djeca. Logopedska terapija i specifične logopedske vježbe su temelj svake terapije poremećaja govora ili gutanja. Već za vrijeme naše terapije primamo izvješća o poboljšanju govora ili gutanja. Međutim naša elektroterapija neće dati dar govora. Naša elektroterapija će stvoriti preduvjete za uspješnu logopedsku terapiju. Zato se treba unaprijed planirati da se nakon naše elektroterapije odmah nastavi s intenzivnom logopedskom terapijom. Ukoliko se radi samo o poremećaju gutanja, naša terapija će to rješiti. Međutim ako postoji disfagija, onda se mora planirati intenzivna terapija hranjenja s kojom se mora započeti odmah po završetku ciklusa naše terapije.

Logoped i suradnici

Pročitajte više

Poremećaj govorno jezične komunikacije uzrokuje osjećaje frustracije, brige, neugodnosti i nesigurnosti.  Poremećaji gutanja i disfagija onemogućuju normalni proces ishrane. No, baš kao što se u slučaju zdravstvenih problema konzultirate s liječnikom, tako se u slučaju poremećaja govorno jezične komunikacije traži stručna pomoć logopeda. Logopedi su također rehabilitatori gutanja. U slučaju potrebe, konzultiraju se i drugi stručnjaci, npr. neurolog, psiholog, otorinolaringolog, gastroenterolog, biomedicinski inženjer stručnjak za elektrostimulaciju, medicinski fizičar stručnjak za ultrazvuk i td. Interdisciplinarni tim našega kabineta ima svjetski afirmirane stručnjake i znanstvenike. Naš mentor za ultrazvuk je Prof.dr.sc.Branko Breyer a stalni suradnik za elektrostimulaciju Dr.sc. Božidar Ferek-Petrić. 

Naši ciljevi

Pročitajte više

Cilj je naučiti dijete kako da upotrebljava najvišu funkciju govora, jasno izlaganje vlastitih misli te slikovito i suvislo pripovijedanje. Osobi koja ima motoričke teškoće govorno-jezičnog aparata primarno treba ojačati mišiće jezika i obnoviti neuromotorne veze kako bi bila u mogućnosti pratiti zahtjeve logopedske terapije. Osobi koja pati od disfagije, primarno treba ojačati mišiće koji sudjeluju i u oralnoj i u faringealnoj fazi gutanja te obnoviti neuromotorne veze kako bi bila u mogućnosti započeti terapiju hranjenja. Ukoliko su ugrađene, konačni cilj je vađenje nazogastrične sonde ili PEG-a.