U ovome primjeru koristi se plastična kuhača, ali je bilo koji sličan predmet pogodan za privikavanje na ultrazvučnu sondu. Rub kuhače se namaže bilo kakvim gelom pogodnim za primjenu na koži. Kuhača se pozicionira na kožu ispod brade kako je prikazano na fotografijama. Recite djetetu da pri tome izgovara riječ tata. Ukoliko ne može izgovoriti t, onda možda riječ deda ili baka, odnosno gaga ili kuku i sl. U slučaju da je dijete neverbalno, učiniti ćemo snimanje spontanih pokreta jezika. Također radimo snimanje dudanja dude varalice.  Djetetu recite da ide na igru na jednom posebnom tabletu koji ima i takvu malu kuhaču.  Kako radimo I analizu gutanja, ponesite sa sobom omiljeno piće Vašega djeteta.