Logopedska elektrostimulacija

Sredinom šezdesetih godina se elektrostimulacija razvila u terapiji disfagije (poremećaj gutanja) te posljednjih dvadesetak godina i u terapiji govora kao dodatna terapija koja pospješuje logopedsku terapiju.

Prema izvješću iz 2014. godine u njemačkom govornom području (DE, A, CH) ima preko 400 centara u kojima se provodi logopedska terapija od kojih četvrtina koristi elektrostimulaciju u svojoj praksi.

U svrhu terapije govora izazivanje kontrakcija mišića jezika mijenja stanje mišića, krvnih žila, živaca i tkiva perifernog artikulacijskog sustava.

Obnavljaju se neuro-motorne veze i povoljno se djeluje na cirkulaciju krvi i limfe. Stimuliranjem kapilarne cirkulacije se poboljšava metabolizam plinova između krvi i tkiva što posljedično dovodi do jačanja mišića.

Kada je jezik trom i nefunkcionalan, potiče se normalizacija artikulacije u djece i odraslih s govorno-jezičnim poteškoćama. Može biti uspješna u terapiji motoričkih afazija poslije moždanog udara ili operacijskih zahvata.

Na isti se način djeluje na mišiće koji sudjeluju u procesu gutanja. Istovremeno vježbanje gutanja uz elektrostimulaciju ubrzava jačanje mišića i oporavak.

 Mi izvodimo elektrostimulaciju na individualno prilagođen način. Elektrode se postavljaju na više načina: ili na kožu ispod brade ili se izrađuje individualna elektroda za primjenu direktno na jeziku ili posebni sustavi za primjenu na vratu.