Naručivanje

Ukoliko ste zainteresirani za naše terapije, skenirajte posljednje nalaze logopeda i neurologa (odrasli) ili neuropedijatra (za dijete) te nam ih pošaljite u PDF formatu na mail nalazi@kraljev-govor.hr. Nalazi otorinolaringologa i fonijatra su vrlo važni ukoliko ih imate. Ako ste operirani, pošaljite nam otpusno pismo kirurga. U najkraćem roku ćemo se dogovoriti za termin pregleda artikulacijske kinematike ultrazvukom.