Nuspojava

Dr Jurij Danilov i tim sa Sveučilišta Wisconsin u Madisonu razvili su elektrostimulator jezika PONS. U brojnim znanstvenim radovima su pokazali da elektrostimulacija jezika može povoljno djelovati na motoričke i kognitivne funkcije bolesnika. Roditelji, neuropedijatri i fizioterapeuti djece, koja su bila kod nas na terapiji, su zapazili iste efekte naše elektroterapije. Iako se kod nas ne radi ciljano takva terapija, periferni dio električnog polja našeg sustava elektroda tijekom elektroterapije zahvaća senzoričke živčane puteve jezika te se stoga ponekad izaziva ta izuzetno pozitivna nuspojava.