Ultrazvuk

Artikulacijska kinematika jezika

Logopedi su primarno rehabilitatori. U domeni logopedije jest funkcionalna dijagnostika govorno-jezičnog aparata. Fizikalna kvantifikacija pokretljivosti jezika: amplituda, brzina i frekvencija gibanja je važan dio logopedske dijagnostike. Ovakva mjerenja se u logopediji nazivaju kinematika jezika ili artikulacijska kinematika.

 

U svrhu istraživanja se u kliničkim uvjetima izvodi pomoću trodimenzionalnog elektromagnetskog artikulografa (EMA). Taj uređaj nije nimalo pogodan za praksu logopedskog kabineta a kamo li za malu djecu u bilo kojim uvjetima. Artikulacijska kinematika se može u dvije dimenzije izvoditi pomoću ultrazvučnih metoda slikovnog prikaza. Dakle, ultrazvuk služi za funkcionalnu dijagnostiku artikulacije glasova te logopedskom ispitivanju teškoća u kretanju artikulacijskih organa daje novu kvalitetu. U M-načinu prikaza se mjeri frekvencija gibanja vrha jezika izgovarajući glas R te amplituda gibanja jezika prilikom izgovora pojedinih glasova na njegovoj površini i u centru genioglosnog te geniohioidnog mišića.

 

Pulsnim Doppler-om se mjeri brzina gibanja jezika tijekom izgovora. Ovakva mjerenja pomoću ultrazvuka su prvi učinili japanski logopedi 2005. godine. Ultrazvučne metode slikovnog prikaza su primarno radiološke metode pretrage. Osim radiologije, suvremene kardiologija i ginekologija su nezamislive bez ultrazvučne dijagnostike. Logopedi koriste ultrazvuk radi vizualizacije funkcije govorno jezičnog aparata. Prvi puta se izgovor vizualizira pomoću ultrazvuka jezika 1980. godine. Nakon toga je učinjen veliki broj istraživanja na sveučilištima, a logopedska praksa bijaše ograničena na klinike koje su imale financijska sredstva za nabavu skupih i velikih ultrazvučnih skenera. Unazad deset godina razvijeni su ultrazvučni skeneri temeljeni na konstrukciji laptop PC-a, a u novije vrijeme na tabletu pa je stoga metoda postala dostupna i malim centrima i logopedskim kabinetima.

 

Najvažnija primjena kinematike jezika u ovome logopedskom kabinetu jest precizna kontrola elektrostimulacije jezika (mjerenje motoričkog praga podražaja) te praćenje oporavka bolesnika u terapiji govornih teškoća kod motoričke afazije elektrostimulacijom. Prve pretrage smo učinili ultrazvučnim skenerom GE Logiq V2, ustupljenim radi evaluacije primjenljivosti u logopediji. Naš mentor Prof.dr.sc. Branko Breyer, legenda medicinskog ultrazvuka na ovim prostorima, pri tome ima ključnu ulogu savjetnika i učitelja. Naš novi ultrazvučni skener Samsung Ugeo PT60A je izuzetno pogodan za sva mjerenja u dvodimenzionalnoj kinematici jezika.