Ultrazvučni biofeedback

Ultrazvuk se u logopedskoj praksi najviše upotrebljava u terapijske svrhe vizualnim biofeedback-om.

Prva publikacija o tome je učinjena 1985. godine. Ova metoda je posebno efikasna u terapiji rotacizma. Jezik se prikaže u B-načinu dvodimenzionalnim presjekom te se djeca treniraju da na ultrazvučnoj slici mogu prepoznati položaj svojeg jezika. Na Internetu ima puno materijala o toj metodi, a tu su i poveznice na interesantne TV emisije na engleskom jeziku. Na običnom 2-D prikazu djeci nije uvijek jasno gdje se oslikava rub jezika. Zato je na sveučilištu u Edinburgu razvijena posebna programska podrška koja bojom označava konturu jezika na 2-D prikazu u svrhu bolje kontrole prilikom biofeedback vježbanja izgovora. Demonstracija ovoga sustava koji se naziva Ultrax je dostupna na youtube-u: https://www.youtube.com/watch?v=E9AiLQ70dpM

 

Mi radimo biofeedback trening na drugačiji način koji je pristupačan i puno mlađoj djeci. Koristi se Doppler ultrazvučni prikaz u boji čija slika je puno jasnija glede pokretanja jezika. Pomak jezika prema gore izaziva pojavu plavog spektra, a pomak jezika prema dolje pojavu crvenog spektra. Dijete bitno brže usvaja kontrolu smjera kretanja jezika pomoću pojavnosti određene boje, nego što može naučiti promatrati konturu jezika na običnom dvodimenzionalnom (B-način) slikovnom prikazu čak uz pomoć Ultrax-a. Naš nalaz br. 2 sadrži ilustraciju elevacije jezika promatrane Doppler prikazom u boji.