Suradnik za elektrostimulaciju

Dr.sc.Božidar Ferek-Petrić

je biomedicinski inženjer sa 38 godina kliničkog iskustva i svjetski priznati stručnjak za elektrostimulaciju.

Od 1980 do 1997 bijaše zaposlenik Klinike za kirurgiju KBC Rebro na radnome mjestu biomedicinskog inženjera. 1981 godine uvodi elektroničku kontrolu elektrostimulatora srca. Za vrijeme implantacija elektrostimulatora srca izvodi mjerenja intraoperacijske elektrofiziologije.

1985. godine je dobio nagradu za znanstveni rad Nikola Tesla. Od 1997 je zaposlenik tvrtke Medtronic, danas u funkciji glavnog specijaliste za medicinska pitanja Medtronic Academia Eastern Europe. Autor je 42 publicirana američka patenta iz područja elektrostimulacije i elektrofiziologije te je najplodniji izumitelj rođen u Hrvatskoj poslije N. Tesle.

Njegova kompletna bibliografija je dostupna na https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=124606 Prema Google Znalcu citiran je preko 6000 puta te je jedan od najcitiranijih hrvatskih znanstvenika. Predavač je na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta te na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Položivši ispit pri www.ibhre.org postaje certificirani specijalist za implantabilne uređaje za srčanu terapiju 2009 godine.

U ulozi savjetnika logopedskog kabineta, on vrši definiciju elektrostimulacijskog sustava koji se mora optimirati individualno u skladu sa željenim ciljem terapije i specifičnošću anatomske građe. Planira raspored elektroda koje se postavljaju u skladu sa matematičkom teorijom električnog polja i anatomijom.

Također određuje električne parametre elektrostimulatora u svrhu efikasne ali istovremeno i bezbolne terapije. Pri tome je edukacija logopeda u svrhu samostalne primjene elektrostimulacije izuzetno važna.