Terapije

Disfagija

Ukoliko imate teškoća sa gutanjem, ili imate potpuni gubitak sposobnosti gutanja, elektrostimulacija mišića koji sudjeluju u procesu gutanja je provjerena terapija već dugi niz godina. 

Afazija

Mi pomažemo isključivo bolesnicima koji imaju probleme sa motorikom govorno-jezičnih organa.   Stupanj oštećenja se ocjenjuje pomoću pretrage artikulacijske kinematike koja se izvodi ultrazvukom. Elektrostimulacijom mišića govorno-jezičnog aparata vraćamo sposobnost govora.

Dizartrija

Mi smo jedini logopedski kabinet u čitavoj regiji koji ultrazvučnim metodama dijagnostike utvrđujemo slabu pokretljivost mišića govorno-jezičnih organa. Na temelju dijagnostike određujemo vrstu elektroterapije sa ciljem jačanja mišića i obnove neuromotornih veza.