Naš nalaz artikulacijske kinematike 2

Dječak rođ. 2007 DG: Dislalija. Na planu artikulacije perzistira rotacizam jer se logopedskom terapijom nije postigao uspjeh te je i dalje glas R ostao nevibrantan. Unazad dva tjedna vrši se terapija suprahioidalnom elektrostimulacijom mišića jezika s ciljem jačanja...

Naš nalaz artikulacijske kinematike 1

Zbog zaostajanja u motoričkom razvoju i blage hipotonije (vidi otpusna pisma KBC-a Sestre milosrdnice i Spec. bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama), otac dovodi djevojčicu (2,5 god.) na logopedski pregled zbog sumnje na hipotoniju jezika...