Dječak rođ. 2007

DG: Dislalija. Na planu artikulacije perzistira rotacizam jer se logopedskom terapijom nije postigao uspjeh te je i dalje glas R ostao nevibrantan. Unazad dva tjedna vrši se terapija suprahioidalnom elektrostimulacijom mišića jezika s ciljem jačanja mišića jezika. Stimulira se pomoću dvije perkutane elektrode pozicionirane submandibularno. Izlazna struja elektrostimulatora je 9 mA, frekvencija impulsa 50 Hz i širina impulsa 200 mikrosekundi. U svrhu praćenja rezultata elektroterapije jezika, učine se artikulacijska kinematička mjerenja.

Mikrokonveksna sonda model 8C-RS ultrazvučnog skenera GE Logiq V2 se postavlja submandibularno usmjerena presjekom u kranijalnom smjeru. Odabire se frekvencija 8 MHz i dubina snimanja 8 cm. U B-mode dvodimenzionalnom prikazuje se genioglosni mišić u sagitalnom presjeku. Kursor M-mode prikaza se postavlja na vrh jezika. Dječak pokušava izgovoriti glas R. Nije vidljiv niti jedan segment vibracije jezika nego samo dvije depresije, a izmjerena amplituda gibanja vrha jezika pri tome ima amplitudu od svega 8 do 9 mm. Nakon toga se sagitalni presjek jezika prikaže u kolor Doppler načinu te se za mjerenje brzine spektralnim Dopplerom volumen uzorkovanja od 1 mm postavi u m.genioglossus. Dječak ponovno pokušava izgovoriti glas R.

Izmjeri se maksimalna brzina vrha jezika u iznosu od 15,5 cm u sekundi. U nekoliko uspješnih elevacija, brzina kretanja jezika je izuzetno neujednačena te nema postojanog vibrantnog gibanja. Ovim mjerenjima dobivene su referentne vrijednosti parametara artikulacijske kinematike radi daljnjeg praćenja uspjeha terapije. Početak terapije elektrostimulacijom u svrhu jačanja mišića je u potpunosti opravdan.

Dječaku se objasni princip terapije ultrazvučnim biofeedbackom pomoću metode kolor Doppler prikaza. Započinju se izokinetičke vježbe elevacije jezika uz vizualne kontrole smjera kretanja i brzine bojom. Dječak izvrsno shvaća princip terapije i uspješno je provodi.

Polje prikaza kolor Dopplera se odredi tako da obuhvati čitav frontalni dio sagitalnog presjeka jezika u kojem elevacija jezika uzrokuje pojavu plavog spektra, zasićenosti bojom koja označava brzinu od približno 3 cm/s. Terapija elektrostimulacijom mišića jezika se nastavlja uz uvođenje redovitog biofeedback treninga kolor Doppler-om.