Zbog zaostajanja u motoričkom razvoju i blage hipotonije (vidi otpusna pisma KBC-a Sestre milosrdnice i Spec. bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama), otac dovodi djevojčicu (2,5 god.) na logopedski pregled zbog sumnje na hipotoniju jezika koja bi mogla usporiti za sada uredan govorno jezični razvoj. Otac izražava spremnost da se djevojčicu u slučaju potrebe podvrgne terapiji elektrostimulacijom u ovome kabinetu pa je pregled usmjeren u svrhu utvrđivanja indikacije za elektrostimulaciju.

Mikrokonveksna sonda model 8C-RS ultrazvučnog skenera GE Logiq V2 se postavlja submandibularno usmjerena presjekom u kranijalnom smjeru. Zbog malih anatomskih dimenzija odabire se frekvencija 10 MHz i dubina snimanja 5 cm. Obzirom na dob, djevojčica izvrsno surađuje te jako dobro tolerira proces pretrage, percipirajući je kao igru, koja se zato izvodi bez ikakvih smetnji. U B-mode dvodimenzionalnom prikazu se izvrsno vidi genioglosni mišić u sagitalnom presjeku. Kursor M-mode prikaza se postavlja tako da zahvati vrh jezika. Djevojčica na zahtjev pravilno artikulira riječ “tata” te je ponavlja nekoliko puta postavljajući vrh jezika na alveole.

Izmjerena ekskurzija jezika pri tome ima amplitudu od 9 mm. Nakon toga se sagitalni presjek jezika prikaže u kolor Doppler načinu (frekvencija 6,3 MHz) te se za mjerenje brzine spektralnim Dopplerom volumen uzorkovanja od 1 mm postavi na vrh jezika. Djevojčica ponovno na zahtjev artikulira istu riječ. Izmjeri se maksimalna brzina vrha jezika u iznosu od 18,9 cm u sekundi kako u elevaciji tako i u depresiji. Izmjereni parametri artikulacijske kinematike dentala pokazuju jako dobre vrijednosti potrebne za normalnu artikulaciju. Stoga je zaključeno da u ovoj fazi razvoja nisu zabilježeni elementi hipotonije jezika koji bi onemogućavali govorno jezični razvoj. Zbog toga smatram da ne postoji indikacija za terapiju elektrostimulacijom mišića jezika.